Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

 1. Splošno o poslovanju spletne trgovine

Ti Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine (v nadaljevanju: »Splošni pogoji poslovanja«) veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo s fizičnimi osebami preko spletne strani fitometrija.si Spletne vsebine na naslovu fitometrija.si  so v lasti in upravljanju družbe POLYMETRIA, distribucija in storitve d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, matična številka 9391541000, davčna številka SI97899453 (v nadaljevanju: »Trgovec«). Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, obligacijskega prava, s predpisi na področju prometa z medicinskimi pripomočki in predpisi s področja elektronskega poslovanja.

Upravljalec spletne trgovine fitometrija.si (v nadaljevanju: »spletna trgovina«) je Trgovec, ki nastopa tudi kot ponudnik storitev elektronskega poslovanja na področju spletne prodaje medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov. Spletna trgovina omogoča uporabnikom in obiskovalcem predvsem nakup medicinskih pripomočkov različnih proizvajalcev, kjer Trgovec nastopa kot njihov distributer in prodajalec na drobno.
Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec (v nadaljevanju »uporabnik« ali »kupec«) uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z obiskom spletne strani in potrditvijo posebnega obrazca jamči, da je polnoletna in popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec omogoča uporabnikom spletne strani nakup tudi brez registracije. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede ob registraciji, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo, pri čemer bo upošteval določila Politike zasebnosti, s katero je soglašal uporabnik oziroma obiskovalec, ter upoštevno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik. Z oddajo naročila oziroma nakupom izdelka uporabnik oziroma obiskovalec postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

 1. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež družbe, matična in davčna številka, podatki o vpisu v poslovni register in številka vpisa v register);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefonska številka, ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • informacije o cenah izdelkov;
 • način, pogoji in stroški dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem rok dostave;
 • informacije o možnih načinih plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnih načinih vračila izdelkov;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki;
 • informacije o reševanju sporov.
 1. Ponudba izdelkov, rok dobave, prevzem, stroški dobave

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja. Vse slike, ki se nahajajo ob opisih izdelkov v spletni trgovini so simbolične narave.
Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku oziroma obiskovalcu (kupcu) v dogovorjenem roku. Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je običajno do 3 delovne dni od potrditve naročila za dostavne naslove v Sloveniji, vendar se lahko rok zaradi objektivnih razlogov Trgovca podaljša. Oseben prevzem izdelkov ni mogoč. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, Trgovec sporoči predvideni rok dobave kupcu po elektronski pošti ob potrditvi naročila. Trgovec si bo prizadeval, da bo izdelke, ki niso na zalogi dostavil v najkrajšem možnem času.
Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila izbere način dostave in plačila po poštnem povzetju. V tem primeru kupec plača poštne stroške in stroške provizije za plačilo odkupnine. V primeru plačila paketa odkupnine s plačilno kartico plača kupec Pošti Slovenije provizijo za plačilo s plačilnimi karticami po ceniku Pošte Slovenije. Naročeni izdelki bodo dostavljeni s Pošto Slovenije ali drugim ponudnikom poštnih storitev, s katerim bo imel Trgovec sklenjeno pogodbo. Pismonoša bo paket uporabniku dostavil na izbrani naslov za dostavo. V primeru, da uporabnika na njem ob poskusu vročitve paketa ne bo, bo v nabiralniku pustil obvestilo, s katerim lahko paket skupaj z osebnim dokumentom uporabnik prevzame na Pošti, ki je navedena na obvestilu. Strošek redne dostave je enoten za celo Slovenijo. Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala diskretnost vsebine pošiljke. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo.

Stroški dostave
Dostavo načeloma opravlja Pošta Slovenije na želeni naslov kupca v Republiki Sloveniji. Paket je mogoče dostaviti tudi na bencinske servise Petrol, na paketomat Pošte Slovenije in v poslovalnice Pošte Slovenije, v odvisnosti od splošnih pogojev ponudnika storitve dostave. Več o lokacijah paketomatov: https://www.pspaketomat.si/seznam-lokacij-vseh-ps-paketomatov/
Paket lahko v Paketomatu PS kupec prevzame v 72 urah. Če kupec paketa ne bo utegnil prevzeti, ga bo pošiljka počakala na izročilni pošti. Glede na višino nakupa so stroški dostave za kupce z dostavo v Sloveniji naslednji:

 • Nakup do 30 €: strošek dostave je 3 €
 • Nakupi nad 30 €: brezplačna dostava

Strošek plačila paketa z odkupnino s plačilno kartico ni v domeni Pošte Slovenije (to ni poštna storitev, za katero bi si Pošta Slovenije zaračunala provizijo), temveč je v odvisnosti od posamezne banke (pri kateri je plačilna kartica izdana).

Zgoraj navedeni pogoji se lahko, v primeru spremembe pogojev s strani ponudnika storitve dostave, spremenijo.

 1. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednji način plačila izdelkov, ki so bili kupljeni v spletni trgovini:

 • z gotovino ali s plačilno kartico ob prevzemu dostavljenega izdelka, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.);
 • po predračunu(podatke za nakazilo bo kupec prejel preko avtomatiziranega elektronskega sporočila). Predračun je potrebno plačati v roku 7 dni, sicer ima Trgovec pravico odstopiti od pogodbe. Plačilo se šteje za opravljeno z dnem, ko je prejme Trgovec nakazana sredstva v celoti na svoj transakcijski račun Naročeni izdelki bodo poslani v najkrajšem možnem času.
  • V primeru plačila po predračunu se je potrebno sklicevati na naslednje podatke Trgovca:
  • POLYMETRIA, distribucija in storitve d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor:
   • GB d.d., Kranj.; IBAN SI56 0700 0000 4082 141; SWIFT: GORESI2X.
  • Pri izpolnjevanju naloga UPN je v polje za sklic najprej potrebno vnesti SI00 200, za tem pa številko kupčevega naročila (npr. SI00 200 30450). V polju koda namena je mogoče izbrati GDSV ali OTHR. Naročeni izdelki bodo odpremljeni takoj po prejetem plačilu.
 • Pay Pal (posrednik za izvajanje plačilnih storitev);
 • Nestpay (plačilne in kreditne kartice Activa, Mastercard, Maestro, Visa).
 1. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca oziroma obiskovalce, ki opravijo nakup v spletni trgovini brez registracije. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih (EUR) in vsebujejo DDV. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 9.). Stroški dostave so navedeni v košarici oz. rubriki Pregled košarice.
Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov v spletni trgovini. Vse navedene cene veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa Trgovca na zalogi oz. so v ponudbi. Popusti se med seboj ne seštevajo. Trgovec si pridržuje pravico do napak pri vnosu cen v spletni trgovini fitometrija.si Trgovec bo o napakah pri vnosu cen obvestil kupca nemudoma, vendar najkasneje  v roku 24 ur od oddaje naročila, pri čemer bo Trgovec kupcu povrnil morebitne stroške, ki so mu že nastali iz tega naslova.

 1. Postopek nakupa

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe
V postopku nakupa so uporabniku oziroma obiskovalcu (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) predhodno že oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);
 • izvedba spletnega nakupa obiskovalca brez predhodne registracije uporabniškega računa;
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3.);
 • izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo, ter
 • seznanitev, da z oddajo naročila nastane obveznost plačila Trgovcu, potrditev in oddaja naročila, ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila
Pred oddajo naročila je uporabniku oziroma obiskovalcu (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila; ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila.

6.3. Naročilo sprejeto
V spletni trgovini fitometrija.si je izdelke mogoče naročiti le z dostavo na izbrani naslov na območju Republike Slovenije. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku. Naročilo postane veljavno s trenutkom, ko ga kupec odda v informacijski sistem Trgovca.
Po oddaji naročila uporabnik oziroma obiskovalec (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto in pisno obvestilo o pogodbenih določilih v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo. Razen možnosti odstopa od pogodbe, ob upoštevanju pogojev, kupec po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Kupcu so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.
Če izdelka ni na zalogi, bo Trgovec o tem kupca obvestili takoj po oddanem naročilu in mu povrnil znesek morebitnega nakazila, ki je že bil izveden iz tega naslova.

6.4. Naročilo potrjeno
Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi. Trgovec si pridržuje pravico, za namen preverjanja podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave, tudi telefonsko kontaktirati kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika oziroma obiskovalca (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave.

6.5. Blago odpremljeno
Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi in odpošlje. V elektronskem sporočilu Trgovec obvesti kupca o pravici do odstopa od pogodbe in načinu izvrševanja te pravice ter navede naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.
Naročeni izdelki bodo odpremljeni po prejetem plačilu, razen v primeru plačila po povzetju.

 1. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku oziroma obiskovalcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v papirni ali elektronski obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu oziroma v povzetku naročila, ki ga je uporabnik prejel na elektronski naslov, kadar gre nakup brez registracije. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Za presojo določil kupoprodajne pogodbe se uporablja slovensko pravo.

 1. Naročilo z obveznostjo plačila

Z oddajo naročila se kupec strinja z vsemi pogoji nakupa in zavezuje k plačilu.

 1. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Za odstop od pogodbe veljajo določila Splošnih pogojev poslovanja in veljavna zakonska določila. Za odstop od pogodbe se uporablja 43.č člen Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami in dopolnitvami), ki določa, da ima pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec mora pri tem upoštevati, da nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če je kupec po dostavi odprl embalažo.
Uporabnik oziroma obiskovalec (kupec) ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@phytometria.com sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.
Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu na naslov: POLYMETRIA, distribucija in storitve d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, zaprti, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži skupaj s vso priloženo dokumentacijo.
Priložena mora biti kopija računa.
Za vrnjene izdelke, ki ustrezajo zgornjim pogojem, Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema vrnitve izdelka, vrne vplačani znesek. Morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na osebni oz. transakcijski račun kupca, ki ga je dolžan zagotoviti kupec.

 1. Reklamacija

Trgovec zagotavlja reklamacijo izdelkov v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
Kupec lahko izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je trgovec izrecno zagotavljal, če je trgovec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kontakt s Trgovcem je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.
Kupec lahko sporoči reklamacijo na:

 • na e-naslov: info@fitometrija.si
 • na kontaktno telefonsko številko: +386 (0)2 620 82 58 med 9. in 13. uro vsak delovnik.

Ob prijavi reklamacije, se sestavi reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskem zahtevku se popišejo izdelki, ki so predmet reklamacije in zapišejo kupčeve ugotovitve o napakah na izdelkih. Kupec ima pravico, da v reklamacijskem zahtevku navede način rešitve reklamacije, in sicer ali je to zamenjava blaga, dobropis, ali pa vračilo plačane kupnine. Obrazec za reklamacijo je kupcu na voljo na tej povezavi: https://fitometrija.si/obrazec-o-vracilu-izdelkov/
Trgovec bo vsako reklamacijo ali pritožbo obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov: info@fitometrija.si, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa.

 1. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Trgovec v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

 1. Varstvo otrok in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je mlajši od 18 let ali oseba z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.
Trgovec brez izrecnega dovoljenja zakonitih zastopnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo osebe, mlajše od 18 let ali osebe z omejeno ali popolno odvzeto poslovno sposobnostjo, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od teh oseb tretjim osebam, razen njihovim zakonitim zastopnikom.
Vsaka komunikacija, namenjena osebam mlajšim od 18 let ali osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

13.Varstvo osebnih podatkov
Splošno

Z registracijo v spletno trgovino uporabnik dovoljuje, da POLYMETRIA d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavno zakonodajo s področja varstva podatkov.
Trgovec zagotavlja, da vse osebne podatke uporabnikov spletne trgovine in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije in nakupa, obdeluje zakonito, pošteno in pregledno, ter le v obsegu namena zbiranja teh podatkov, da zbrane podatke ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, ter da so vsi osebni podatki uporabnikov zaupni. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Trgovec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

 1. Piškotki in IP naslovi

Piškotki, ki jih uporablja večina današnjih spletnih strani doma in v svetu, omogočajo hitro, prijazno in enostavno sodelovanje med uporabniki oziroma obiskovalci in spletno stranjo ter omogočajo prijazno uporabniško izkušnjo v primeru, da uporabnik oziroma obiskovalec privolita v njihovo uporabo. S pomočjo nekaterih piškotkov je Trgovcu omogočeno, da vzorči in segmentira obiskovalce in s tem zagotavlja vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika oziroma obiskovalca. Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), ki jo uporabnik oziroma obiskovalec uporablja med brskanjem po spletni strani.

O piškotkih in njihovi uporabi se lahko uporabnik oziroma obiskovalec seznani na sledeči spletni povezavi: https://fitometrija.si/uporaba-piskotkov/

 1. Politika zasebnosti

Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so uporabniku in obiskovalcu spletne strani na voljo v dokumentu Politika zasebnosti, ki je dostopna na sledeči spletni povezavi: https://fitometrija.si/politika-zasebnosti/

 1. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.
Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec ima pravico, da pred objavo pregleda mnenja, komentarje in ocene in ne objavi tistih, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.
Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu podaja osebno privolitev Trgovcu za objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih, z navedbo imena avtorja. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno v reklamne namene vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah.

Trgovec se zavezuje vzpostaviti vigilančni sistem medicinskih pripomočkov z namenom zaščite javnega zdravja, zdravja in varnosti bolnikov ter ostalih uporabnikov medicinskih pripomočkov, z uvajanjem varnostno korektivnih ukrepov ter zmanjšanjem možnosti ponovitve zapleta z medicinskim pripomočkom. V ta namen Trgovec poziva vse uporabnike, da nemudoma sporočijo morebitni ugotovljen neželen dogodek ali zaplet bodisi Trgovca ali pa Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Za več informacij obiščite naslednjo povezavo: Poročanje o zapletih – JAZMP.

 1. Odgovornost

Trgovec ni odgovoren za posledice uporabe izdelkov, kupljenih preko spletne trgovine fitometrija.si, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z priloženimi navodili. Vsi podatki, ki so na voljo uporabniku oziroma obiskovalcu spletne trgovine so uporabni zgolj ko vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi z svojim zdravstvenim stanjem se je kupec dolžan posvetovati z osebnim zdravnikom ali farmacevtom.

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

 1. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik oziroma obiskovalec (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik oziroma obiskovalec (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 02 620 82 58 med 9. in 13. uro vsak delovnik. Pritožbo lahko uporabnik oziroma obiskovalec (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@fitometrija.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen in diskreten.
Trgovec bo v 5 delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih 8 dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno.
Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

 1. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

V skladu z zakonskimi normativi, Trgovec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).

Trgovec kot ponudnik, ki se ukvarja s prodajo izdelkov preko spleta na območju Republike Slovenije, objavlja na svoji spletni strani povezavo do platforme Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRPS). Platforma je dostopna na povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 1. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike oziroma obiskovalce na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani fitometrija.si.

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.
Uporabnik, ima pravico kadarkoli preklicati svojo registracijo. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

Splošne pogoje poslovanja je sprejelo poslovodstvo družbe POLYMETRIA d.o.o. v Mariboru, dne 22.01.2021.